نمایش
 • برگزیده
  فازمتر 45300
  فازمتر 45300
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۱,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فازمتر 45800
  فازمتر 45800
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۴,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فازمتر 45900
  فازمتر 45900
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فازمتر AT-080
  فازمتر AT-080
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۶۹,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فازمتر AT-190
  فازمتر AT-190
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت